จำนวนต่างด้าวใช้บริการผู้ป่วยนอก ในเขตเศรฐกิจพิเศษ จำแนกตามสัญชาติ

จำนวนต่างด้าวใช้บริการผู้ป่วยนอก ในเขตเศรฐกิจพิเศษ จำแนกตามสัญชาติ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
7 กุมภาพันธ์ 2566 12:11 น. (Process Time: 0.43 Sec.) 2,144

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by