จำนวนต่างด้าวใช้บริการผู้ป่วยนอก ในเขตเศรฐกิจพิเศษ จำแนกตามสัญชาติ

จำนวนต่างด้าวใช้บริการผู้ป่วยนอก ในเขตเศรฐกิจพิเศษ จำแนกตามสัญชาติ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
3 ตุลาคม 2566 05:22 น. (Process Time: 0.43 Sec.) 2,561

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by