ประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี

ประชากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

น้อยกว่า 1 ปี 1-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ปี 80-84 ปี 85-89 ปี 90-94 ปี 95-99 ปี มากกว่า 100 ปี
#จังหวัด
ไม่พบผลลัพธ์
  
24 กันยายน 2566 11:43 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 41,161

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by