รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

ทั้งหมด 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12706040102503คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
22706040602503คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
32706040902503ทุ่งรวงทองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
42706040302503สลองคองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
52706040702503แสนสุขคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
62706041202503เนินสมบูรณ์คลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
72706040502503ผักกาดฮองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
82706040802503ใหม่ปากฮ่องคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
92702010810866เขาดินคลองหาดคลองหาดสระแก้ว06
102702011210866เขาช่องแคบคลองหาดคลองหาดสระแก้ว06
112204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
142204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
152204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
172204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
182204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
192302010310845คลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
202302010610845บางอินคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
212302010910845ร่มเย็นคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
222302010110845เจ๊กลักคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
232302010410845คลองสะบ้าคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
242302010710845สวนมะพร้าวคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
252302010210845คลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
262302010510845ตาหนึกคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
272302010810845คลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
282702050902457คลองใหญ่พัฒนาคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
292702051002456ทับทิมสยามศูนย์ห้าคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
302702050302457เขาตาง๊อกคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
312301130102133หินดาดชำรากเมืองตราดตราด06
322301130402133ชำรากชำรากเมืองตราดตราด06
332301130202133นาเกลือชำรากเมืองตราดตราด06
342301130502133หนองยางชำรากเมืองตราดตราด06
352301130302133หนองรีชำรากเมืองตราดตราด06
362304020602159ตระกูลพัฒนาช้างทูนบ่อไร่ตราด06
372304030302163คลองแสงด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
382304030502161ทับมะกอกด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
392304030102161ด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
402304030702162ทับทิมสยาม 01ด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
412301120102132ท่าเลื่อนตะกางเมืองตราดตราด06
422301120402132เนินสูงตะกางเมืองตราดตราด06
432301120202132หัวหนองตะกางเมืองตราดตราด06
442301120502132หนองยางตะกางเมืองตราดตราด06
452301120302132ตะกางตะกางเมืองตราดตราด06
462301120602132ด่านเนินสูงตะกางเมืองตราดตราด06
472703011010202ทัพเซียมตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
482703011510202ทัพสยามตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
492703011210867เนินสมบูรณ์ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
502703010110867ตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
512703011402463เขาลูกช้างตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
522706070310209สาระภีทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
532706070602506ทับพริกทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
542706070102506สี่แยกทันใจทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
552706070410209คลองหว้าทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
562706070710209คลองหว้าใหญ่ทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
572706070202506ทับพริกทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
582706070502506ป้ายเขียวทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
592703020502464โคกทหารทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
602703021110203คลองน้ำใสทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
612703020202465แสง์ทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
622703020902466ร่มไทรทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
632703021202465ทัพเสรีทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
642703020302465เจียงดำทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
652703021002466คลองแผงทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
662703070902471ทับทิมสยาม 03ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว06
672703070102470ทัพไทยทัพไทยตาพระยาสระแก้ว06
682207020214888ซับตารีทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
692207020514888เตาถ่านทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
702207021002087คลองเม่นทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
712301110302130ท่ากุ่มท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
722301110602131คลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
732301110102130จันทิท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
742301110402131ทุ่งไก่ดักท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
752301110702130คลองขัดท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
762301110202130เสม็ดแดงท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
772301110502130หนองปรือท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
782301110802131เขาพลูท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
792706050202504โสนน้อยท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
802706050602504โนนสังข์ท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
812706050302504วังมนท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
822706050702504หนองเอี่ยนท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
832706050102504ท่าข้ามท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
842706050402504โคกสะแบงท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
852304050102166นนทรีย์นนทรีย์บ่อไร่ตราด06
862304050302167มะม่วงนนทรีย์บ่อไร่ตราด06
872304050502166ทุ่งตองนนทรีย์บ่อไร่ตราด06
882304010802158หมื่นด่านบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
892304010102155มะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
902304010202156ปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
912706060510208ภูน้ำเกลี้ยงป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
922706060910208ใหม่ดีงามป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
932706060702505ดงงูป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
942706060410208หนองหญ้าปล้องป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
952706060802505ป่าไร่ใหม่ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
962706090802509ไผ่ล้อมผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
972706090302508ผ่านศึก 1ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
982706090602509โนนขี้เหล็กผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
992706091302508โนนพัฒนาผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1002706090402508ผ่านศึก 2ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1012706090702509หนองปรือผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1022706090202508โนนสาวเอ้ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1032706090502508ผ่านศึกผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1042207050502093สวนส้มสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
1052207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
1062204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1072204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1082204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1092304040102164หนองบอนหนองบอนบ่อไร่ตราด06
1102304040202164ตรอกเกษรหนองบอนบ่อไร่ตราด06
1112304040502164มะอึกแรดหนองบอนบ่อไร่ตราด06
1122708030502527หนองมั่งหนองแวงโคกสูงสระแก้ว06
1132302030302139คลองหินหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
1142302030102138คลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
1152302030402139หาดเล็กหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
1162302030202139โขดทรายหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
1172302030502138คลองสนหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
1182301081002126คลองพีดห้วยแร้งเมืองตราดตราด06
1192301080602126ฉางเกลือห้วยแร้งเมืองตราดตราด06
1202204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1212204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1222204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1232204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1242204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1252706020302501ดงยางเมืองไผ่อรัญประเทศสระแก้ว06
1262301140102134อ่าวระวะแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1272301140402135ประทุนแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1282301140702135คลองพลุแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1292301141002134ชายเนินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1302301140202134แหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1312301140502135สะพานหินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1322301140802135ท่าเส้นแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1332301140302134สองห้องแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1342301140602135คลองสนแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1352301140902135คลองม่วงแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
1362708010202521ดอนไร่ฝ้ายโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1372708010902526หนองหญ้าแก้วโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1382708010302526หนองเสม็ดโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1392708011002526หนองสิมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1402708010102521โคกสูงโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1412708010602521ดอนหลุมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1422708040102528โนนหมากมุ่นโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1432708040402528กุดผือโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1442708040202528โนนสูงโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1452708040502529อ่างศิลาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1462708040302528หนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1472708040602529ศิลารัตน์พัฒนาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1482302020302137ห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
1492302020602136ร่วมสุขไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
1502302020102136ไม้รูดไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
1512302020402136คลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
1522302020202137หนองม่วงไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
1532302020502137ห้วงบอนไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
        
7 ธันวาคม 2566 04:32 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 105,714

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by