รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
22204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
32204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
42204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
52204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
62204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
72204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
82204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
92204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
102204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
112204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
142204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
152204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
172207021002087คลองเม่นทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
182207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
192207050502093สวนส้มสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
202301080602126ฉางเกลือห้วยแร้งเมืองตราดตราด06
        
27 กันยายน 2566 05:09 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 98,087

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by