รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12302020102136ไม้รูดไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
22302020402136คลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
32302020202137หนองม่วงไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
42302020502137ห้วงบอนไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
52302020302137ห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
62302020602136ร่วมสุขไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
72708040202528โนนสูงโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
82708040502529อ่างศิลาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
92708040302528หนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
102708040602529ศิลารัตน์พัฒนาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
112708040102528โนนหมากมุ่นโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
122708040402528กุดผือโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
132708010302526หนองเสม็ดโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
142708011002526หนองสิมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
152708010102521โคกสูงโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
162708010602521ดอนหลุมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
172708010202521ดอนไร่ฝ้ายโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
182708010902526หนองหญ้าแก้วโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
192301140202134แหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
202301140502135สะพานหินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
        
7 ธันวาคม 2566 03:44 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 105,702

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by