รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 141 ถึง 153 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
1412204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1422204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1432204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1442204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1452204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1462204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1472204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1482204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1492204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1502204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1512204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1522204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
1532204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
        
7 ธันวาคม 2566 04:20 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 105,708

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by