รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 101 ถึง 120 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
1012702011210866เขาช่องแคบคลองหาดคลองหาดสระแก้ว06
1022706050702504หนองเอี่ยนท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1032708040502529อ่างศิลาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1042702051002456ทับทิมสยามศูนย์ห้าคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
1052706060702505ดงงูป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
1062703011210867เนินสมบูรณ์ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1072706070102506สี่แยกทันใจทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1082703020202465แสง์ทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1092706070410209คลองหว้าทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1102703020902466ร่มไทรทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1112706070710209คลองหว้าใหญ่ทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1122703021202465ทัพเสรีทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1132706090402508ผ่านศึก 2ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1142706020302501ดงยางเมืองไผ่อรัญประเทศสระแก้ว06
1152706090702509หนองปรือผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1162706040502503ผักกาดฮองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1172708010102521โคกสูงโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1182706040802503ใหม่ปากฮ่องคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1192708010602521ดอนหลุมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1202706050102504ท่าข้ามท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
        
5 ตุลาคม 2566 09:36 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 98,860

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by