รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

ทั้งหมด 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12207020214888ซับตารีทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
22207050502093สวนส้มสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
32204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
42204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
52204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
62204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
72204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
82207020514888เตาถ่านทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
92207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
102204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
112204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
142204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
152204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162207021002087คลองเม่นทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
172204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
182204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
192204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
202204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
212204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
222301140702135คลองพลุแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
232304040102164หนองบอนหนองบอนบ่อไร่ตราด06
242301141002134ชายเนินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
252304050102166นนทรีย์นนทรีย์บ่อไร่ตราด06
262302010310845คลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
272301081002126คลองพีดห้วยแร้งเมืองตราดตราด06
282302010610845บางอินคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
292301110302130ท่ากุ่มท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
302302010910845ร่มเย็นคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
312301110602131คลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
322301120102132ท่าเลื่อนตะกางเมืองตราดตราด06
332302020302137ห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
342301120402132เนินสูงตะกางเมืองตราดตราด06
352302020602136ร่วมสุขไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
362301130102133หินดาดชำรากเมืองตราดตราด06
372302030302139คลองหินหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
382301130402133ชำรากชำรากเมืองตราดตราด06
392304010102155มะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
402301140202134แหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
412304020602159ตระกูลพัฒนาช้างทูนบ่อไร่ตราด06
422301140502135สะพานหินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
432304030502161ทับมะกอกด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
442301140802135ท่าเส้นแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
452304040202164ตรอกเกษรหนองบอนบ่อไร่ตราด06
462302010110845เจ๊กลักคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
472304050302167มะม่วงนนทรีย์บ่อไร่ตราด06
482302010410845คลองสะบ้าคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
492301110102130จันทิท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
502302010710845สวนมะพร้าวคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
512301110402131ทุ่งไก่ดักท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
522302020102136ไม้รูดไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
532301110702130คลองขัดท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
542301120202132หัวหนองตะกางเมืองตราดตราด06
552302020402136คลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
562301120502132หนองยางตะกางเมืองตราดตราด06
572302030102138คลองมะขามหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
582301130202133นาเกลือชำรากเมืองตราดตราด06
592302030402139หาดเล็กหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
602301130502133หนองยางชำรากเมืองตราดตราด06
612304010202156ปะอาบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
622301140302134สองห้องแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
632304030102161ด่านชุมพลด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
642301140602135คลองสนแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
652304030702162ทับทิมสยาม 01ด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
662301140902135คลองม่วงแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
672304040502164มะอึกแรดหนองบอนบ่อไร่ตราด06
682302010210845คลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
692304050502166ทุ่งตองนนทรีย์บ่อไร่ตราด06
702301080602126ฉางเกลือห้วยแร้งเมืองตราดตราด06
712302010510845ตาหนึกคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
722301110202130เสม็ดแดงท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
732302010810845คลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
742301110502130หนองปรือท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
752302020202137หนองม่วงไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
762301110802131เขาพลูท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
772301120302132ตะกางตะกางเมืองตราดตราด06
782302020502137ห้วงบอนไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
792301120602132ด่านเนินสูงตะกางเมืองตราดตราด06
802302030202139โขดทรายหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
812301130302133หนองรีชำรากเมืองตราดตราด06
822302030502138คลองสนหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
832301140102134อ่าวระวะแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
842304010802158หมื่นด่านบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
852301140402135ประทุนแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
862304030302163คลองแสงด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
872706040902503ทุ่งรวงทองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
882708010902526หนองหญ้าแก้วโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
892706050202504โสนน้อยท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
902708040102528โนนหมากมุ่นโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
912706050602504โนนสังข์ท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
922708040402528กุดผือโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
932702010810866เขาดินคลองหาดคลองหาดสระแก้ว06
942706060510208ภูน้ำเกลี้ยงป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
952702050902457คลองใหญ่พัฒนาคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
962706060910208ใหม่ดีงามป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
972703011010202ทัพเซียมตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
982706070310209สาระภีทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
992703011510202ทัพสยามตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1002706070602506ทับพริกทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1012703020502464โคกทหารทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1022706090302508ผ่านศึก 1ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1032703021110203คลองน้ำใสทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1042706090602509โนนขี้เหล็กผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1052703070902471ทับทิมสยาม 03ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว06
1062706040302503สลองคองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1072706091302508โนนพัฒนาผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1082706040702503แสนสุขคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1092708010302526หนองเสม็ดโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1102706041202503เนินสมบูรณ์คลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1112708011002526หนองสิมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1122706050302504วังมนท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1132708040202528โนนสูงโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1142706050702504หนองเอี่ยนท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1152708040502529อ่างศิลาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1162702011210866เขาช่องแคบคลองหาดคลองหาดสระแก้ว06
1172706060702505ดงงูป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
1182702051002456ทับทิมสยามศูนย์ห้าคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
1192706070102506สี่แยกทันใจทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1202703011210867เนินสมบูรณ์ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1212706070410209คลองหว้าทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1222703020202465แสง์ทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1232706070710209คลองหว้าใหญ่ทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1242703020902466ร่มไทรทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1252706090402508ผ่านศึก 2ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1262703021202465ทัพเสรีทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1272706090702509หนองปรือผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1282706020302501ดงยางเมืองไผ่อรัญประเทศสระแก้ว06
1292706040502503ผักกาดฮองคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1302708010102521โคกสูงโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1312706040802503ใหม่ปากฮ่องคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1322708010602521ดอนหลุมโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
1332706050102504ท่าข้ามท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1342708030502527หนองมั่งหนองแวงโคกสูงสระแก้ว06
1352706050402504โคกสะแบงท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว06
1362708040302528หนองจานโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1372706060410208หนองหญ้าปล้องป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
1382708040602529ศิลารัตน์พัฒนาโนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว06
1392702050302457เขาตาง๊อกคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว06
1402706060802505ป่าไร่ใหม่ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว06
1412703010110867ตาพระยาตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1422706070202506ทับพริกทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1432703011402463เขาลูกช้างตาพระยาตาพระยาสระแก้ว06
1442706070502506ป้ายเขียวทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว06
1452703020302465เจียงดำทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1462706090202508โนนสาวเอ้ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1472703021002466คลองแผงทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว06
1482706090502508ผ่านศึกผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1492703070102470ทัพไทยทัพไทยตาพระยาสระแก้ว06
1502706090802509ไผ่ล้อมผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว06
1512706040102503คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1522706040602503คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว06
1532708010202521ดอนไร่ฝ้ายโคกสูงโคกสูงสระแก้ว06
        
7 ธันวาคม 2566 04:22 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 105,710

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by