รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 41 ถึง 60 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
412302010610845บางอินคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
422301110602131คลองขวางท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
432302010910845ร่มเย็นคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
442301120102132ท่าเลื่อนตะกางเมืองตราดตราด06
452302020302137ห้วงโสมไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
462301120402132เนินสูงตะกางเมืองตราดตราด06
472302020602136ร่วมสุขไม้รูดคลองใหญ่ตราด06
482302030302139คลองหินหาดเล็กคลองใหญ่ตราด06
492301130102133หินดาดชำรากเมืองตราดตราด06
502304010102155มะนาวบ่อพลอยบ่อไร่ตราด06
512301130402133ชำรากชำรากเมืองตราดตราด06
522304020602159ตระกูลพัฒนาช้างทูนบ่อไร่ตราด06
532301140202134แหลมกลัดแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
542304030502161ทับมะกอกด่านชุมพลบ่อไร่ตราด06
552301140502135สะพานหินแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
562304040202164ตรอกเกษรหนองบอนบ่อไร่ตราด06
572301140802135ท่าเส้นแหลมกลัดเมืองตราดตราด06
582304050302167มะม่วงนนทรีย์บ่อไร่ตราด06
592302010110845เจ๊กลักคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด06
602301110102130จันทิท่ากุ่มเมืองตราดตราด06
        
2 เมษายน 2566 09:53 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 80,552

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by