รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน

แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด

#รหัสพื้นที่รหัสสถานบริการชื่่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออำเภอชื่อจังหวัดzone
12204040502062ซับตาเมาหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
22204090402065แหลมเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
32204090802061บ้านแหลมใหม่เทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
42204100202066เสียมจับคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
52204100502066ป่าวิไลคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
62207020214888ซับตารีทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
72207050502093สวนส้มสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
82204041002062ซับมงคลหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
92204090502065บึงชนังบนเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
102204100002066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
112204100302066ผักกาดคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
122204100602066มะรุมคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
132207020514888เตาถ่านทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี06
142207051002092สะตอนเหนือสะตอนสอยดาวจันทบุรี06
152204040402061คลองบอนหนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
162204090102064เนินดินแดงเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
172204090702064หนองกกเทพนิมิตโป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
182204100102066คลองบอนคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
192204100402066คลองใหญ่คลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
202204100702066นาคลองใหญ่โป่งน้ำร้อนจันทบุรี06
        
5 ตุลาคม 2566 09:24 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 98,856

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by