รายชื่อตำบลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 6

ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อตำบลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 6

#รหัสตำบลตำบลอำเภอจังหวัด
1230201คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด
2270605ท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว
3270613บ้านด่านอรัญประเทศสระแก้ว
4270606ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว
5270503ผักขะวัฒนานครสระแก้ว
6230203หาดเล็กคลองใหญ่ตราด
7230202ไม้รูดคลองใหญ่ตราด
     
1 ธันวาคม 2566 07:31 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 5,518

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by