รายชื่อตำบลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 6

ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อตำบลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 6

#รหัสตำบลตำบลอำเภอจังหวัด
1230201คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด
2230202ไม้รูดคลองใหญ่ตราด
3230203หาดเล็กคลองใหญ่ตราด
4270503ผักขะวัฒนานครสระแก้ว
5270605ท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว
6270606ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว
7270613บ้านด่านอรัญประเทศสระแก้ว
     
1 ธันวาคม 2566 04:32 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 5,514

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by