ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%BABABABA
1สมุทรปราการ-----------
2ชลบุรี-----------
3ระยอง-----------
4จันทบุรี-----------
5ตราด-----------
6ฉะเชิงเทรา-----------
7ปราจีนบุรี-----------
8สระแก้ว-----------
  000.0000000000
18 สิงหาคม 2565 23:27 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 28,322

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by