ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%BABABABA
1ปราจีนบุรี-----------
2สระแก้ว-----------
3สมุทรปราการ-----------
4ชลบุรี-----------
5ระยอง-----------
6จันทบุรี-----------
7ตราด-----------
8ฉะเชิงเทรา-----------
  000.0000000000
4 ตุลาคม 2566 20:04 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 35,734

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by