ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
#จังหวัดBA%BABABABA
1ตราด-----------
2ฉะเชิงเทรา-----------
3ปราจีนบุรี-----------
4สระแก้ว-----------
5สมุทรปราการ-----------
6ชลบุรี-----------
7ระยอง-----------
8จันทบุรี-----------
  000.0000000000
1 ธันวาคม 2566 14:27 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 37,582

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by