อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)

ทั้งหมด 100 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
111164 รพ.ลับแล--------------------------
211165 รพ.ทองแสนขัน--------------------------
311166 รพ.ร้องกวาง--------------------------
411167 รพ.ลอง--------------------------
511169 รพ.สูงเม่น--------------------------
611170 รพ.สอง--------------------------
711171 รพ.วังชิ้น--------------------------
811172 รพ.หนองม่วงไข่--------------------------
911173 รพ.แม่จริม--------------------------
1011174 รพ.บ้านหลวง--------------------------
1111175 รพ.นาน้อย--------------------------
1211176 รพ.ท่าวังผา--------------------------
1311177 รพ.เวียงสา--------------------------
1411178 รพ.ทุ่งช้าง--------------------------
1511179 รพ.เชียงกลาง--------------------------
1611180 รพ.นาหมื่น--------------------------
1711181 รพ.สันติสุข--------------------------
1811182 รพ.บ่อเกลือ--------------------------
1911183 รพ.สองแคว--------------------------
2011184 รพ.จุน--------------------------
2111185 รพ.เชียงม่วน--------------------------
2211186 รพ.ดอกคำใต้--------------------------
2311187 รพ.ปง--------------------------
2411188 รพ.แม่ใจ--------------------------
2511189 รพ.เทิง--------------------------
2611190 รพ.พาน--------------------------
2711191 รพ.ป่าแดด--------------------------
2811192 รพ.แม่จัน--------------------------
2911193 รพ.เชียงแสน--------------------------
3011194 รพ.แม่สาย--------------------------
3111195 รพ.แม่สรวย--------------------------
3211196 รพ.เวียงป่าเป้า--------------------------
3311197 รพ.พญาเม็งราย--------------------------
3411198 รพ.เวียงแก่น--------------------------
3511199 รพ.ขุนตาล--------------------------
3611200 รพ.แม่ฟ้าหลวง--------------------------
3711201 รพ.แม่ลาว--------------------------
3811202 รพ.เวียงเชียงรุ้ง--------------------------
3911203 รพ.ขุนยวม--------------------------
4011204 รพ.ปาย--------------------------
4111205 รพ.แม่สะเรียง--------------------------
4211206 รพ.แม่ลาน้อย--------------------------
4311207 รพ.สบเมย--------------------------
4411208 รพ.ปางมะผ้า--------------------------
4511209 รพ.โกรกพระ--------------------------
4611210 รพ.ชุมแสง--------------------------
4711211 รพ.หนองบัว--------------------------
4811212 รพ.บรรพตพิสัย--------------------------
4911213 รพ.เก้าเลี้ยว--------------------------
5011214 รพ.ตาคลี--------------------------
5111215 รพ.ท่าตะโก--------------------------
5211216 รพ.ไพศาลี--------------------------
5311217 รพ.พยุหะคีรี--------------------------
5411218 รพ.ลาดยาว--------------------------
5511219 รพ.ตากฟ้า--------------------------
5611220 รพ.แม่วงก์--------------------------
5711221 รพ.ทัพทัน--------------------------
5811222 รพ.สว่างอารมณ์--------------------------
5911223 รพ.หนองฉาง--------------------------
6011224 รพ.หนองขาหย่าง--------------------------
6111225 รพ.บ้านไร่--------------------------
6211226 รพ.ลานสัก--------------------------
6311227 รพ.ห้วยคต--------------------------
6411228 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล--------------------------
6511229 รพ.ไทรงาม--------------------------
6611230 รพ.คลองลาน--------------------------
6711231 รพ.ขาณุวรลักษบุรี--------------------------
6811232 รพ.คลองขลุง--------------------------
6911233 รพ.พรานกระต่าย--------------------------
7011234 รพ.ลานกระบือ--------------------------
7111235 รพ.ทรายทองวัฒนา--------------------------
7211236 รพ.ปางศิลาทอง--------------------------
7311238 รพ.บ้านตาก--------------------------
7411239 รพ.สามเงา--------------------------
7511240 รพ.แม่ระมาด--------------------------
7611241 รพ.ท่าสองยาง--------------------------
7711242 รพ.พบพระ--------------------------
7811243 รพ.อุ้มผาง--------------------------
7911244 รพ.บ้านด่านลานหอย--------------------------
8011245 รพ.คีรีมาศ--------------------------
8111246 รพ.กงไกรลาศ--------------------------
8211247 รพ.ศรีสัชนาลัย--------------------------
8311248 รพ.สวรรคโลก--------------------------
8411249 รพ.ศรีนคร--------------------------
8511250 รพ.ทุ่งเสลี่ยม--------------------------
8611251 รพ.ชาติตระการ--------------------------
8711252 รพ.บางระกำ--------------------------
8811253 รพ.บางกระทุ่ม--------------------------
8911254 รพ.พรหมพิราม--------------------------
9011255 รพ.วัดโบสถ์--------------------------
9111256 รพ.วังทอง--------------------------
9211257 รพ.เนินมะปราง--------------------------
9311258 รพ.วังทรายพูน--------------------------
9411259 รพ.โพธิ์ประทับช้าง--------------------------
9511260 รพ.บางมูลนาก--------------------------
9611261 รพ.โพทะเล--------------------------
9711262 รพ.สามง่าม--------------------------
9811263 รพ.ทับคล้อ--------------------------
9911264 รพ.ชนแดน--------------------------
10011265 รพ.หล่มสัก--------------------------
  00000000000000000000000000
9 ธันวาคม 2566 03:10 น. (Process Time: 0.14 Sec.) 656,596

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by