อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน)

แสดง 701 ถึง 800 จาก 894 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCคนต่อวัน) ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
70111368 รพ.เคียนซา--------------------------
70211369 รพ.พระแสง--------------------------
70311370 รพ.พุนพิน--------------------------
70411371 รพ.ชัยบุรี--------------------------
70511372 รพ.กะเปอร์--------------------------
70611373 รพ.กระบุรี--------------------------
70711374 รพ.สุขสำราญ--------------------------
70811375 รพ.ปากน้ำชุมพร--------------------------
70911376 รพ.ท่าแซะ--------------------------
71011377 รพ.ปะทิว--------------------------
71111378 รพ.มาบอำมฤต--------------------------
71211379 รพ.หลังสวน--------------------------
71311380 รพ.ปากน้ำหลังสวน--------------------------
71411381 รพ.ละแม--------------------------
71511382 รพ.พะโต๊ะ--------------------------
71611383 รพ.สวี--------------------------
71711385 รพ.ทุ่งตะโก--------------------------
71811386 รพ.สทิงพระ--------------------------
71911387 รพ.จะนะ--------------------------
72011388 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี--------------------------
72111390 รพ.เทพา--------------------------
72211391 รพ.สะบ้าย้อย--------------------------
72311392 รพ.ระโนด--------------------------
72411393 รพ.กระแสสินธุ์--------------------------
72511394 รพ.รัตภูมิ--------------------------
72611395 รพ.สะเดา--------------------------
72711396 รพ.นาหม่อม--------------------------
72811397 รพ.ควนเนียง--------------------------
72911398 รพ.ปาดังเบซาร์--------------------------
73011399 รพ.บางกล่ำ--------------------------
73111400 รพ.สิงหนคร--------------------------
73211401 รพ.คลองหอยโข่ง--------------------------
73311402 รพ.ควนโดน--------------------------
73411403 รพ.ควนกาหลง--------------------------
73511404 รพ.ท่าแพ--------------------------
73611405 รพ.ละงู--------------------------
73711406 รพ.ทุ่งหว้า--------------------------
73811407 รพ.กันตัง--------------------------
73911408 รพ.ย่านตาขาว--------------------------
74011409 รพ.ปะเหลียน--------------------------
74111410 รพ.สิเกา--------------------------
74211411 รพ.ห้วยยอด--------------------------
74311412 รพ.วังวิเศษ--------------------------
74411413 รพ.นาโยง--------------------------
74511414 รพ.กงหรา--------------------------
74611415 รพ.เขาชัยสน--------------------------
74711416 รพ.ตะโหมด--------------------------
74811417 รพ.ควนขนุน--------------------------
74911418 รพ.ปากพะยูน--------------------------
75011419 รพ.ศรีบรรพต--------------------------
75111420 รพ.ป่าบอน--------------------------
75211421 รพ.บางแก้ว--------------------------
75311422 รพ.ป่าพะยอม--------------------------
75411423 รพ.โคกโพธิ์--------------------------
75511424 รพ.หนองจิก--------------------------
75611425 รพ.ปะนาเระ--------------------------
75711426 รพ.มายอ--------------------------
75811427 รพ.ทุ่งยางแดง--------------------------
75911428 รพ.ไม้แก่น--------------------------
76011429 รพ.ยะหริ่ง--------------------------
76111430 รพ.ยะรัง--------------------------
76211431 รพ.แม่ลาน--------------------------
76311432 รพ.บันนังสตา--------------------------
76411433 รพ.ธารโต--------------------------
76511434 รพ.รามัน--------------------------
76611435 รพ.ตากใบ--------------------------
76711436 รพ.บาเจาะ--------------------------
76811437 รพ.ระแงะ--------------------------
76911438 รพ.รือเสาะ--------------------------
77011439 รพ.ศรีสาคร--------------------------
77111440 รพ.แว้ง--------------------------
77211441 รพ.สุคิริน--------------------------
77311442 รพ.สุไหงปาดี--------------------------
77411443 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม--------------------------
77511444 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา--------------------------
77611445 รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน--------------------------
77711446 รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง--------------------------
77811447 รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย--------------------------
77911448 รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ--------------------------
78011449 รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์--------------------------
78111450 รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน--------------------------
78211451 รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม--------------------------
78311452 รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย--------------------------
78411453 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว--------------------------
78511454 รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ--------------------------
78611455 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย--------------------------
78711456 รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน--------------------------
78811457 รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า--------------------------
78911458 รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง--------------------------
79011459 รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ--------------------------
79111460 รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี--------------------------
79211461 รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา--------------------------
79311464 รพ.กะพ้อ--------------------------
79411602 รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง--------------------------
79511608 รพ.ลำทะเมนชัย--------------------------
79611619 รพ.เฉลิมพระเกียรติ--------------------------
79711625 รพ.เฉลิมพระเกียรติ--------------------------
79811631 รพ.วชิรบารมี--------------------------
79911643 รพ.ดอยหล่อ--------------------------
80011654 รพ.วิภาวดี--------------------------
  00000000000000000000000000
1 ธันวาคม 2566 03:12 น. (Process Time: 0.15 Sec.) 645,637

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by