อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน

แสดง 501 ถึง 600 จาก 894 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
50111164 รพ.ลับแล--------------------------
50211165 รพ.ทองแสนขัน--------------------------
50311166 รพ.ร้องกวาง--------------------------
50411167 รพ.ลอง--------------------------
50511169 รพ.สูงเม่น--------------------------
50611170 รพ.สอง--------------------------
50711171 รพ.วังชิ้น--------------------------
50811172 รพ.หนองม่วงไข่--------------------------
50911173 รพ.แม่จริม--------------------------
51011174 รพ.บ้านหลวง--------------------------
51111175 รพ.นาน้อย--------------------------
51211176 รพ.ท่าวังผา--------------------------
51311177 รพ.เวียงสา--------------------------
51411178 รพ.ทุ่งช้าง--------------------------
51511179 รพ.เชียงกลาง--------------------------
51611180 รพ.นาหมื่น--------------------------
51711181 รพ.สันติสุข--------------------------
51811182 รพ.บ่อเกลือ--------------------------
51911183 รพ.สองแคว--------------------------
52011184 รพ.จุน--------------------------
52111185 รพ.เชียงม่วน--------------------------
52211186 รพ.ดอกคำใต้--------------------------
52311187 รพ.ปง--------------------------
52411188 รพ.แม่ใจ--------------------------
52511189 รพ.เทิง--------------------------
52611190 รพ.พาน--------------------------
52711191 รพ.ป่าแดด--------------------------
52811192 รพ.แม่จัน--------------------------
52911193 รพ.เชียงแสน--------------------------
53011194 รพ.แม่สาย--------------------------
53111195 รพ.แม่สรวย--------------------------
53211196 รพ.เวียงป่าเป้า--------------------------
53311197 รพ.พญาเม็งราย--------------------------
53411198 รพ.เวียงแก่น--------------------------
53511199 รพ.ขุนตาล--------------------------
53611200 รพ.แม่ฟ้าหลวง--------------------------
53711201 รพ.แม่ลาว--------------------------
53811202 รพ.เวียงเชียงรุ้ง--------------------------
53911203 รพ.ขุนยวม--------------------------
54011204 รพ.ปาย--------------------------
54111205 รพ.แม่สะเรียง--------------------------
54211206 รพ.แม่ลาน้อย--------------------------
54311207 รพ.สบเมย--------------------------
54411208 รพ.ปางมะผ้า--------------------------
54511209 รพ.โกรกพระ--------------------------
54611210 รพ.ชุมแสง--------------------------
54711211 รพ.หนองบัว--------------------------
54811212 รพ.บรรพตพิสัย--------------------------
54911213 รพ.เก้าเลี้ยว--------------------------
55011214 รพ.ตาคลี--------------------------
55111215 รพ.ท่าตะโก--------------------------
55211216 รพ.ไพศาลี--------------------------
55311217 รพ.พยุหะคีรี--------------------------
55411218 รพ.ลาดยาว--------------------------
55511219 รพ.ตากฟ้า--------------------------
55611220 รพ.แม่วงก์--------------------------
55711221 รพ.ทัพทัน--------------------------
55811222 รพ.สว่างอารมณ์--------------------------
55911223 รพ.หนองฉาง--------------------------
56011224 รพ.หนองขาหย่าง--------------------------
56111225 รพ.บ้านไร่--------------------------
56211226 รพ.ลานสัก--------------------------
56311227 รพ.ห้วยคต--------------------------
56411228 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล--------------------------
56511229 รพ.ไทรงาม--------------------------
56611230 รพ.คลองลาน--------------------------
56711231 รพ.ขาณุวรลักษบุรี--------------------------
56811232 รพ.คลองขลุง--------------------------
56911233 รพ.พรานกระต่าย--------------------------
57011234 รพ.ลานกระบือ--------------------------
57111235 รพ.ทรายทองวัฒนา--------------------------
57211236 รพ.ปางศิลาทอง--------------------------
57311238 รพ.บ้านตาก--------------------------
57411239 รพ.สามเงา--------------------------
57511240 รพ.แม่ระมาด--------------------------
57611241 รพ.ท่าสองยาง--------------------------
57711242 รพ.พบพระ--------------------------
57811243 รพ.อุ้มผาง--------------------------
57911244 รพ.บ้านด่านลานหอย--------------------------
58011245 รพ.คีรีมาศ--------------------------
58111246 รพ.กงไกรลาศ--------------------------
58211247 รพ.ศรีสัชนาลัย--------------------------
58311248 รพ.สวรรคโลก--------------------------
58411249 รพ.ศรีนคร--------------------------
58511250 รพ.ทุ่งเสลี่ยม--------------------------
58611251 รพ.ชาติตระการ--------------------------
58711252 รพ.บางระกำ--------------------------
58811253 รพ.บางกระทุ่ม--------------------------
58911254 รพ.พรหมพิราม--------------------------
59011255 รพ.วัดโบสถ์--------------------------
59111256 รพ.วังทอง--------------------------
59211257 รพ.เนินมะปราง--------------------------
59311258 รพ.วังทรายพูน--------------------------
59411259 รพ.โพธิ์ประทับช้าง--------------------------
59511260 รพ.บางมูลนาก--------------------------
59611261 รพ.โพทะเล--------------------------
59711262 รพ.สามง่าม--------------------------
59811263 รพ.ทับคล้อ--------------------------
59911264 รพ.ชนแดน--------------------------
60011265 รพ.หล่มสัก--------------------------
  00000000000000000000000000
6 มิถุนายน 2566 23:42 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 258,237

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by