อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน

แสดง 301 ถึง 400 จาก 894 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
30110963 รพ.ทรายมูล--------------------------
30210964 รพ.กุดชุม--------------------------
30310965 รพ.คำเขื่อนแก้ว--------------------------
30410966 รพ.ป่าติ้ว--------------------------
30510967 รพ.มหาชนะชัย--------------------------
30610968 รพ.ค้อวัง--------------------------
30710969 รพ.ไทยเจริญ--------------------------
30810970 รพ.บ้านเขว้า--------------------------
30910971 รพ.คอนสวรรค์--------------------------
31010972 รพ.เกษตรสมบูรณ์--------------------------
31110973 รพ.หนองบัวแดง--------------------------
31210974 รพ.จัตุรัส--------------------------
31310975 รพ.บำเหน็จณรงค์--------------------------
31410976 รพ.หนองบัวระเหว--------------------------
31510977 รพ.เทพสถิต--------------------------
31610978 รพ.ภูเขียว--------------------------
31710979 รพ.บ้านแท่น--------------------------
31810980 รพ.แก้งคร้อ--------------------------
31910981 รพ.คอนสาร--------------------------
32010982 รพ.ภักดีชุมพล--------------------------
32110983 รพ.เนินสง่า--------------------------
32210985 รพ.ชานุมาน--------------------------
32310986 รพ.ปทุมราชวงศา--------------------------
32410987 รพ.พนา--------------------------
32510988 รพ.เสนางคนิคม--------------------------
32610989 รพ.หัวตะพาน--------------------------
32710990 รพ.ลืออำนาจ--------------------------
32810991 รพ.นากลาง--------------------------
32910992 รพ.โนนสัง--------------------------
33010993 รพ.ศรีบุญเรือง--------------------------
33110994 รพ.สุวรรณคูหา--------------------------
33210995 รพ.บ้านฝาง--------------------------
33310996 รพ.พระยืน--------------------------
33410997 รพ.หนองเรือ--------------------------
33510998 รพ.ชุมแพ--------------------------
33610999 รพ.สีชมพู--------------------------
33711000 รพ.น้ำพอง--------------------------
33811001 รพ.อุบลรัตน์--------------------------
33911002 รพ.บ้านไผ่--------------------------
34011003 รพ.เปือยน้อย--------------------------
34111004 รพ.พล--------------------------
34211005 รพ.แวงใหญ่--------------------------
34311006 รพ.แวงน้อย--------------------------
34411007 รพ.หนองสองห้อง--------------------------
34511008 รพ.ภูเวียง--------------------------
34611009 รพ.มัญจาคีรี--------------------------
34711010 รพ.ชนบท--------------------------
34811011 รพ.เขาสวนกวาง--------------------------
34911012 รพ.ภูผาม่าน--------------------------
35011013 รพ.กุดจับ--------------------------
35111014 รพ.หนองวัวซอ--------------------------
35211015 รพ.กุมภวาปี--------------------------
35311016 รพ.ห้วยเกิ้ง--------------------------
35411017 รพ.โนนสะอาด--------------------------
35511018 รพ.หนองหาน--------------------------
35611019 รพ.ทุ่งฝน--------------------------
35711020 รพ.ไชยวาน--------------------------
35811021 รพ.ศรีธาตุ--------------------------
35911022 รพ.วังสามหมอ--------------------------
36011023 รพ.บ้านผือ--------------------------
36111024 รพ.น้ำโสม--------------------------
36211025 รพ.เพ็ญ--------------------------
36311026 รพ.สร้างคอม--------------------------
36411027 รพ.หนองแสง--------------------------
36511028 รพ.นายูง--------------------------
36611029 รพ.พิบูลย์รักษ์--------------------------
36711030 รพ.นาด้วง--------------------------
36811031 รพ.เชียงคาน--------------------------
36911032 รพ.ปากชม--------------------------
37011033 รพ.นาแห้ว--------------------------
37111034 รพ.ภูเรือ--------------------------
37211035 รพ.ท่าลี่--------------------------
37311036 รพ.วังสะพุง--------------------------
37411037 รพ.ภูกระดึง--------------------------
37511038 รพ.ภูหลวง--------------------------
37611039 รพ.ผาขาว--------------------------
37711040 รพ.บึงกาฬ--------------------------
37811041 รพ.พรเจริญ--------------------------
37911042 รพ.โพนพิสัย--------------------------
38011043 รพ.โซ่พิสัย--------------------------
38111044 รพ.ศรีเชียงใหม่--------------------------
38211045 รพ.สังคม--------------------------
38311046 รพ.เซกา--------------------------
38411047 รพ.ปากคาด--------------------------
38511048 รพ.บึงโขงหลง--------------------------
38611049 รพ.ศรีวิไล--------------------------
38711050 รพ.บุ่งคล้า--------------------------
38811051 รพ.แกดำ--------------------------
38911052 รพ.โกสุมพิสัย--------------------------
39011053 รพ.กันทรวิชัย--------------------------
39111054 รพ.เชียงยืน--------------------------
39211055 รพ.บรบือ--------------------------
39311056 รพ.นาเชือก--------------------------
39411057 รพ.พยัคฆภูมิพิสัย--------------------------
39511058 รพ.วาปีปทุม--------------------------
39611059 รพ.นาดูน--------------------------
39711060 รพ.ยางสีสุราช--------------------------
39811061 รพ.เกษตรวิสัย--------------------------
39911062 รพ.ปทุมรัตต์--------------------------
40011063 รพ.จตุรพักตรพิมาน--------------------------
  00000000000000000000000000
28 กันยายน 2566 23:48 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 288,546

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by