อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน

แสดง 201 ถึง 300 จาก 894 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2566

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
20110861 รพ.ศรีมหาโพธิ--------------------------
20210862 รพ.ศรีมโหสถ--------------------------
20310863 รพ.ปากพลี--------------------------
20410864 รพ.บ้านนา--------------------------
20510865 รพ.องครักษ์--------------------------
20610866 รพ.คลองหาด--------------------------
20710867 รพ.ตาพระยา--------------------------
20810868 รพ.วังน้ำเย็น--------------------------
20910869 รพ.วัฒนานคร--------------------------
21010870 รพ.อรัญประเทศ--------------------------
21110871 รพ.ครบุรี--------------------------
21210872 รพ.เสิงสาง--------------------------
21310873 รพ.คง--------------------------
21410874 รพ.บ้านเหลื่อม--------------------------
21510875 รพ.จักราช--------------------------
21610876 รพ.โชคชัย--------------------------
21710877 รพ.ด่านขุนทด--------------------------
21810878 รพ.โนนไทย--------------------------
21910879 รพ.โนนสูง--------------------------
22010880 รพ.ขามสะแกแสง--------------------------
22110881 รพ.บัวใหญ่--------------------------
22210882 รพ.ประทาย--------------------------
22310883 รพ.ปักธงชัย--------------------------
22410884 รพ.พิมาย--------------------------
22510885 รพ.ห้วยแถลง--------------------------
22610886 รพ.ชุมพวง--------------------------
22710887 รพ.สูงเนิน--------------------------
22810888 รพ.ขามทะเลสอ--------------------------
22910889 รพ.สีคิ้ว--------------------------
23010890 รพ.ปากช่องนานา--------------------------
23110891 รพ.หนองบุญมาก --------------------------
23210892 รพ.แก้งสนามนาง--------------------------
23310893 รพ.โนนแดง--------------------------
23410894 รพ.วังน้ำเขียว--------------------------
23510895 รพ.คูเมือง--------------------------
23610896 รพ.กระสัง--------------------------
23710897 รพ.นางรอง--------------------------
23810898 รพ.หนองกี่--------------------------
23910899 รพ.ละหานทราย--------------------------
24010900 รพ.ประโคนชัย--------------------------
24110901 รพ.บ้านกรวด--------------------------
24210902 รพ.พุทไธสง--------------------------
24310904 รพ.ลำปลายมาศ--------------------------
24410905 รพ.สตึก--------------------------
24510906 รพ.ปะคำ--------------------------
24610907 รพ.นาโพธิ์--------------------------
24710908 รพ.หนองหงส์--------------------------
24810909 รพ.พลับพลาชัย--------------------------
24910910 รพ.ห้วยราช--------------------------
25010911 รพ.โนนสุวรรณ--------------------------
25110912 รพ.ชำนิ--------------------------
25210913 รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์--------------------------
25310914 รพ.โนนดินแดง--------------------------
25410915 รพ.ชุมพลบุรี--------------------------
25510916 รพ.ท่าตูม--------------------------
25610917 รพ.จอมพระ--------------------------
25710918 รพ.ปราสาท--------------------------
25810919 รพ.กาบเชิง--------------------------
25910920 รพ.รัตนบุรี--------------------------
26010921 รพ.สนม--------------------------
26110922 รพ.ศีขรภูมิ--------------------------
26210923 รพ.สังขะ--------------------------
26310924 รพ.ลำดวน--------------------------
26410925 รพ.สำโรงทาบ--------------------------
26510926 รพ.บัวเชด--------------------------
26610927 รพ.ยางชุมน้อย--------------------------
26710928 รพ.กันทรารมย์--------------------------
26810929 รพ.กันทรลักษ์--------------------------
26910930 รพ.ขุขันธ์--------------------------
27010931 รพ.ไพรบึง--------------------------
27110932 รพ.ปรางค์กู่--------------------------
27210933 รพ.ขุนหาญ--------------------------
27310934 รพ.ราษีไศล--------------------------
27410935 รพ.อุทุมพรพิสัย--------------------------
27510936 รพ.บึงบูรพ์--------------------------
27610937 รพ.ห้วยทับทัน--------------------------
27710938 รพ.โนนคูณ--------------------------
27810939 รพ.ศรีรัตนะ--------------------------
27910940 รพ.วังหิน--------------------------
28010941 รพ.น้ำเกลี้ยง--------------------------
28110942 รพ.ภูสิงห์--------------------------
28210943 รพ.เมืองจันทร์--------------------------
28310944 รพ.ศรีเมืองใหม่--------------------------
28410945 รพ.โขงเจียม--------------------------
28510946 รพ.เขื่องใน--------------------------
28610947 รพ.เขมราฐ--------------------------
28710948 รพ.นาจะหลวย--------------------------
28810949 รพ.น้ำยืน--------------------------
28910950 รพ.บุณฑริก--------------------------
29010951 รพ.ตระการพืชผล--------------------------
29110952 รพ.กุดข้าวปุ้น--------------------------
29210953 รพ.ม่วงสามสิบ--------------------------
29310954 รพ.วารินชำราบ--------------------------
29410956 รพ.พิบูลมังสาหาร--------------------------
29510957 รพ.ตาลสุม--------------------------
29610958 รพ.โพธิ์ไทร--------------------------
29710959 รพ.สำโรง--------------------------
29810960 รพ.ดอนมดแดง--------------------------
29910961 รพ.สิรินธร--------------------------
30010962 รพ.ทุ่งศรีอุดม--------------------------
  00000000000000000000000000
27 มีนาคม 2566 13:41 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 246,504

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by