อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน

ทั้งหมด 100 ผลลัพธ์

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ (คนต่อวัน) รายเดือน ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
#หน่วยบริการจำนวนเตียงตามกรอบ สนย.จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริงคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอนคนวันนอน
110861 รพ.ศรีมหาโพธิ--------------------------
210862 รพ.ศรีมโหสถ--------------------------
310863 รพ.ปากพลี--------------------------
410864 รพ.บ้านนา--------------------------
510865 รพ.องครักษ์--------------------------
610866 รพ.คลองหาด--------------------------
710867 รพ.ตาพระยา--------------------------
810868 รพ.วังน้ำเย็น--------------------------
910869 รพ.วัฒนานคร--------------------------
1010870 รพ.อรัญประเทศ--------------------------
1110871 รพ.ครบุรี--------------------------
1210872 รพ.เสิงสาง--------------------------
1310873 รพ.คง--------------------------
1410874 รพ.บ้านเหลื่อม--------------------------
1510875 รพ.จักราช--------------------------
1610876 รพ.โชคชัย--------------------------
1710877 รพ.ด่านขุนทด--------------------------
1810878 รพ.โนนไทย--------------------------
1910879 รพ.โนนสูง--------------------------
2010880 รพ.ขามสะแกแสง--------------------------
2110881 รพ.บัวใหญ่--------------------------
2210882 รพ.ประทาย--------------------------
2310883 รพ.ปักธงชัย--------------------------
2410884 รพ.พิมาย--------------------------
2510885 รพ.ห้วยแถลง--------------------------
2610886 รพ.ชุมพวง--------------------------
2710887 รพ.สูงเนิน--------------------------
2810888 รพ.ขามทะเลสอ--------------------------
2910889 รพ.สีคิ้ว--------------------------
3010890 รพ.ปากช่องนานา--------------------------
3110891 รพ.หนองบุญมาก --------------------------
3210892 รพ.แก้งสนามนาง--------------------------
3310893 รพ.โนนแดง--------------------------
3410894 รพ.วังน้ำเขียว--------------------------
3510895 รพ.คูเมือง--------------------------
3610896 รพ.กระสัง--------------------------
3710897 รพ.นางรอง--------------------------
3810898 รพ.หนองกี่--------------------------
3910899 รพ.ละหานทราย--------------------------
4010900 รพ.ประโคนชัย--------------------------
4110901 รพ.บ้านกรวด--------------------------
4210902 รพ.พุทไธสง--------------------------
4310904 รพ.ลำปลายมาศ--------------------------
4410905 รพ.สตึก--------------------------
4510906 รพ.ปะคำ--------------------------
4610907 รพ.นาโพธิ์--------------------------
4710908 รพ.หนองหงส์--------------------------
4810909 รพ.พลับพลาชัย--------------------------
4910910 รพ.ห้วยราช--------------------------
5010911 รพ.โนนสุวรรณ--------------------------
5110912 รพ.ชำนิ--------------------------
5210913 รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์--------------------------
5310914 รพ.โนนดินแดง--------------------------
5410915 รพ.ชุมพลบุรี--------------------------
5510916 รพ.ท่าตูม--------------------------
5610917 รพ.จอมพระ--------------------------
5710918 รพ.ปราสาท--------------------------
5810919 รพ.กาบเชิง--------------------------
5910920 รพ.รัตนบุรี--------------------------
6010921 รพ.สนม--------------------------
6110922 รพ.ศีขรภูมิ--------------------------
6210923 รพ.สังขะ--------------------------
6310924 รพ.ลำดวน--------------------------
6410925 รพ.สำโรงทาบ--------------------------
6510926 รพ.บัวเชด--------------------------
6610927 รพ.ยางชุมน้อย--------------------------
6710928 รพ.กันทรารมย์--------------------------
6810929 รพ.กันทรลักษ์--------------------------
6910930 รพ.ขุขันธ์--------------------------
7010931 รพ.ไพรบึง--------------------------
7110932 รพ.ปรางค์กู่--------------------------
7210933 รพ.ขุนหาญ--------------------------
7310934 รพ.ราษีไศล--------------------------
7410935 รพ.อุทุมพรพิสัย--------------------------
7510936 รพ.บึงบูรพ์--------------------------
7610937 รพ.ห้วยทับทัน--------------------------
7710938 รพ.โนนคูณ--------------------------
7810939 รพ.ศรีรัตนะ--------------------------
7910940 รพ.วังหิน--------------------------
8010941 รพ.น้ำเกลี้ยง--------------------------
8110942 รพ.ภูสิงห์--------------------------
8210943 รพ.เมืองจันทร์--------------------------
8310944 รพ.ศรีเมืองใหม่--------------------------
8410945 รพ.โขงเจียม--------------------------
8510946 รพ.เขื่องใน--------------------------
8610947 รพ.เขมราฐ--------------------------
8710948 รพ.นาจะหลวย--------------------------
8810949 รพ.น้ำยืน--------------------------
8910950 รพ.บุณฑริก--------------------------
9010951 รพ.ตระการพืชผล--------------------------
9110952 รพ.กุดข้าวปุ้น--------------------------
9210953 รพ.ม่วงสามสิบ--------------------------
9310954 รพ.วารินชำราบ--------------------------
9410956 รพ.พิบูลมังสาหาร--------------------------
9510957 รพ.ตาลสุม--------------------------
9610958 รพ.โพธิ์ไทร--------------------------
9710959 รพ.สำโรง--------------------------
9810960 รพ.ดอนมดแดง--------------------------
9910961 รพ.สิรินธร--------------------------
10010962 รพ.ทุ่งศรีอุดม--------------------------
  00000000000000000000000000
30 พฤศจิกายน 2566 11:38 น. (Process Time: 0.13 Sec.) 612,590

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by