รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base)

รายงานการตายตาม 298 กลุ่มโรค(hospital base) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
1 กุมภาพันธ์ 2566 12:00 น. (Process Time: 0.29 Sec.) 9,649

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by