สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
16 สิงหาคม 2565 07:03 น. (Process Time: 6.05 Sec.) 21,133

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by