สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
28 กันยายน 2566 23:17 น. (Process Time: 6.06 Sec.) 29,074

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by