สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

#
ไม่พบผลลัพธ์
 
24 กันยายน 2566 13:20 น. (Process Time: 17.06 Sec.) 8,164

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by