ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5AVG(B) Q#1(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#2(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#3(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#4(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5
1ปราจีนบุรี--------------------------
2สมุทรปราการ--------------------------
3สระแก้ว--------------------------
4ชลบุรี--------------------------
5ระยอง--------------------------
6จันทบุรี--------------------------
7ตราด--------------------------
8ฉะเชิงเทรา--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
22 กันยายน 2566 22:21 น. (Process Time: 0.41 Sec.) 58,685

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by