ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5AVG(B) Q#1(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#2(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#3(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5(B) Q#4(A) DTP5(%) DTP5(A) OPV5(%) OPV5
1สมุทรปราการ--------------------------
2สระแก้ว--------------------------
3ชลบุรี--------------------------
4ระยอง--------------------------
5จันทบุรี--------------------------
6ตราด--------------------------
7ฉะเชิงเทรา--------------------------
8ปราจีนบุรี--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
5 ธันวาคม 2566 16:49 น. (Process Time: 0.49 Sec.) 62,711

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by