ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2AVG(B) Q#1(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#2(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#3(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#4(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2
1สมุทรปราการ--------------------------
2สระแก้ว--------------------------
3ชลบุรี--------------------------
4ระยอง--------------------------
5จันทบุรี--------------------------
6ตราด--------------------------
7ฉะเชิงเทรา--------------------------
8ปราจีนบุรี--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
22 กันยายน 2566 21:04 น. (Process Time: 0.43 Sec.) 48,196

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by