ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2AVG(B) Q#1(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#2(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#3(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#4(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2
1สระแก้ว--------------------------
2ชลบุรี--------------------------
3ระยอง--------------------------
4จันทบุรี--------------------------
5ตราด--------------------------
6ฉะเชิงเทรา--------------------------
7ปราจีนบุรี--------------------------
8สมุทรปราการ--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
2 ตุลาคม 2566 07:03 น. (Process Time: 0.43 Sec.) 48,641

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by