ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งปี ไตรมาศ 1 ไตรมาศ 2 ไตรมาศ 3 ไตรมาศ 4
#จังหวัด(B)(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2AVG(B) Q#1(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#2(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#3(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2(B) Q#4(A) JE(%) JE(A) MMR2(%) MMR2
1ฉะเชิงเทรา--------------------------
2ปราจีนบุรี--------------------------
3สมุทรปราการ--------------------------
4สระแก้ว--------------------------
5ชลบุรี--------------------------
6ระยอง--------------------------
7จันทบุรี--------------------------
8ตราด--------------------------
  000.0000.000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.00
7 ธันวาคม 2566 04:32 น. (Process Time: 0.47 Sec.) 51,443

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by