การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1จันทบุรี----------
2ฉะเชิงเทรา----------
3ชลบุรี----------
4ตราด----------
5ปราจีนบุรี----------
6ระยอง----------
7สมุทรปราการ----------
8สระแก้ว----------
  000.00000.00000.000.00
25 กันยายน 2566 19:38 น. (Process Time: 0.21 Sec.) 34,322

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by