การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

15-34 ปี 35-59 ปี 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBA%BA%BA%%ความครอบคลุมรวม
1ชลบุรี----------
2ระยอง----------
3จันทบุรี----------
4ตราด----------
5ฉะเชิงเทรา----------
6ปราจีนบุรี----------
7สระแก้ว----------
8สมุทรปราการ----------
  000.00000.00000.000.00
7 ตุลาคม 2565 07:16 น. (Process Time: 0.21 Sec.) 28,605

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by