ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 10,378
2 ADDRESS 8,845
3 ADMISSION 13,476
4 ANC 10,156
5 APPOINTMENT 9,461
6 CARD 9,699
7 CHARGE_IPD 13,098
8 CHARGE_OPD 16,649
9 CHRONIC 9,724
10 CHRONICFU 16,292
11 COMMUNITY_ACTIVITY 10,911
12 COMMUNITY_SERVICE 9,899
13 DEATH 9,512
14 DENTAL 10,252
15 DIAGNOSIS_IPD 12,595
16 DIAGNOSIS_OPD 9,135
17 DISABILITY 10,069
18 DRUGALLERGY 9,634
19 DRUG_IPD 13,002
20 DRUG_OPD 9,857
21 EPI 9,291
22 FP 9,516
23 FUNCTIONAL 10,357
24 HOME 17,041
25 ICF 8,910
26 LABFU 15,833
27 LABOR 9,050
28 NCDSCREEN 17,552
29 NEWBORN 9,661
30 NEWBORNCARE 9,361
31 NUTRITION 10,109
32 PERSON 9,019
33 POSTNATAL 8,959
34 PRENATAL 9,242
35 PROCEDURE_IPD 13,317
36 PROCEDURE_OPD 10,108
37 PROVIDER 10,647
38 REHABILITATION 10,730
39 SERVICE 11,152
40 SPECIALPP 10,724
41 SURVEILLANCE 9,844
42 VILLAGE 10,280
43 WOMEN 8,807

Powered by