ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 14,189
2 ADDRESS 13,465
3 ADMISSION 17,316
4 ANC 14,492
5 APPOINTMENT 12,683
6 CARD 13,393
7 CHARGE_IPD 17,521
8 CHARGE_OPD 20,341
9 CHRONIC 14,298
10 CHRONICFU 20,724
11 COMMUNITY_ACTIVITY 15,204
12 COMMUNITY_SERVICE 14,222
13 DEATH 12,886
14 DENTAL 14,294
15 DIAGNOSIS_IPD 16,630
16 DIAGNOSIS_OPD 13,077
17 DISABILITY 13,869
18 DRUGALLERGY 13,915
19 DRUG_IPD 16,755
20 DRUG_OPD 14,217
21 EPI 13,009
22 FP 13,088
23 FUNCTIONAL 14,597
24 HOME 21,614
25 ICF 12,741
26 LABFU 19,852
27 LABOR 13,698
28 NCDSCREEN 21,906
29 NEWBORN 14,286
30 NEWBORNCARE 13,506
31 NUTRITION 14,820
32 PERSON 12,351
33 POSTNATAL 13,473
34 PRENATAL 14,148
35 PROCEDURE_IPD 18,285
36 PROCEDURE_OPD 14,402
37 PROVIDER 14,000
38 REHABILITATION 14,571
39 SERVICE 16,180
40 SPECIALPP 14,571
41 SURVEILLANCE 14,471
42 VILLAGE 13,310
43 WOMEN 12,662

Powered by