ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 14,352
2 ADDRESS 13,605
3 ADMISSION 17,505
4 ANC 14,659
5 APPOINTMENT 12,799
6 CARD 13,533
7 CHARGE_IPD 17,700
8 CHARGE_OPD 20,428
9 CHRONIC 14,486
10 CHRONICFU 20,899
11 COMMUNITY_ACTIVITY 15,360
12 COMMUNITY_SERVICE 14,392
13 DEATH 13,044
14 DENTAL 14,442
15 DIAGNOSIS_IPD 16,828
16 DIAGNOSIS_OPD 13,260
17 DISABILITY 14,046
18 DRUGALLERGY 14,110
19 DRUG_IPD 16,858
20 DRUG_OPD 14,364
21 EPI 13,157
22 FP 13,188
23 FUNCTIONAL 14,759
24 HOME 21,785
25 ICF 12,913
26 LABFU 20,002
27 LABOR 13,821
28 NCDSCREEN 22,063
29 NEWBORN 14,424
30 NEWBORNCARE 13,641
31 NUTRITION 14,969
32 PERSON 12,485
33 POSTNATAL 13,656
34 PRENATAL 14,322
35 PROCEDURE_IPD 18,444
36 PROCEDURE_OPD 14,585
37 PROVIDER 14,130
38 REHABILITATION 14,737
39 SERVICE 16,358
40 SPECIALPP 14,712
41 SURVEILLANCE 14,611
42 VILLAGE 13,466
43 WOMEN 12,824

Powered by