ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 11,997
2 ADDRESS 10,841
3 ADMISSION 15,112
4 ANC 12,458
5 APPOINTMENT 11,077
6 CARD 11,501
7 CHARGE_IPD 15,158
8 CHARGE_OPD 18,579
9 CHRONIC 11,698
10 CHRONICFU 18,558
11 COMMUNITY_ACTIVITY 12,791
12 COMMUNITY_SERVICE 11,893
13 DEATH 11,179
14 DENTAL 12,150
15 DIAGNOSIS_IPD 14,347
16 DIAGNOSIS_OPD 11,059
17 DISABILITY 11,909
18 DRUGALLERGY 11,351
19 DRUG_IPD 14,899
20 DRUG_OPD 12,184
21 EPI 11,301
22 FP 11,614
23 FUNCTIONAL 12,658
24 HOME 19,365
25 ICF 10,824
26 LABFU 17,761
27 LABOR 11,021
28 NCDSCREEN 19,649
29 NEWBORN 12,146
30 NEWBORNCARE 11,306
31 NUTRITION 12,505
32 PERSON 10,740
33 POSTNATAL 10,906
34 PRENATAL 11,458
35 PROCEDURE_IPD 15,448
36 PROCEDURE_OPD 12,296
37 PROVIDER 12,494
38 REHABILITATION 12,447
39 SERVICE 13,904
40 SPECIALPP 12,316
41 SURVEILLANCE 11,868
42 VILLAGE 11,770
43 WOMEN 10,602

Powered by