ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 10,680
2 ADDRESS 9,106
3 ADMISSION 13,764
4 ANC 10,646
5 APPOINTMENT 9,769
6 CARD 9,907
7 CHARGE_IPD 13,401
8 CHARGE_OPD 17,141
9 CHRONIC 10,098
10 CHRONICFU 16,628
11 COMMUNITY_ACTIVITY 11,129
12 COMMUNITY_SERVICE 10,342
13 DEATH 9,870
14 DENTAL 10,617
15 DIAGNOSIS_IPD 12,874
16 DIAGNOSIS_OPD 9,503
17 DISABILITY 10,323
18 DRUGALLERGY 9,973
19 DRUG_IPD 13,394
20 DRUG_OPD 10,357
21 EPI 9,711
22 FP 9,972
23 FUNCTIONAL 10,963
24 HOME 17,450
25 ICF 9,247
26 LABFU 16,206
27 LABOR 9,381
28 NCDSCREEN 17,879
29 NEWBORN 10,123
30 NEWBORNCARE 9,753
31 NUTRITION 10,663
32 PERSON 9,336
33 POSTNATAL 9,315
34 PRENATAL 9,725
35 PROCEDURE_IPD 13,628
36 PROCEDURE_OPD 10,429
37 PROVIDER 10,924
38 REHABILITATION 11,078
39 SERVICE 11,678
40 SPECIALPP 11,087
41 SURVEILLANCE 10,283
42 VILLAGE 10,639
43 WOMEN 9,062

Powered by