ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 WOMEN 9,062
2 VILLAGE 10,638
3 SURVEILLANCE 10,283
4 SPECIALPP 11,087
5 SERVICE 11,678
6 REHABILITATION 11,078
7 PROVIDER 10,924
8 PROCEDURE_OPD 10,429
9 PROCEDURE_IPD 13,628
10 PRENATAL 9,724
11 POSTNATAL 9,313
12 PERSON 9,336
13 NUTRITION 10,662
14 NEWBORNCARE 9,753
15 NEWBORN 10,123
16 NCDSCREEN 17,879
17 LABOR 9,381
18 LABFU 16,206
19 ICF 9,247
20 HOME 17,450
21 FUNCTIONAL 10,963
22 FP 9,970
23 EPI 9,711
24 DRUG_OPD 10,357
25 DRUG_IPD 13,394
26 DRUGALLERGY 9,973
27 DISABILITY 10,323
28 DIAGNOSIS_OPD 9,503
29 DIAGNOSIS_IPD 12,874
30 DENTAL 10,616
31 DEATH 9,870
32 COMMUNITY_SERVICE 10,341
33 COMMUNITY_ACTIVITY 11,129
34 CHRONICFU 16,628
35 CHRONIC 10,096
36 CHARGE_OPD 17,141
37 CHARGE_IPD 13,401
38 CARD 9,907
39 APPOINTMENT 9,769
40 ANC 10,646
41 ADMISSION 13,764
42 ADDRESS 9,106
43 ACCIDENT 10,680

Powered by