ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 WOMEN 11,059
2 VILLAGE 12,171
3 SURVEILLANCE 12,350
4 SPECIALPP 12,764
5 SERVICE 14,426
6 REHABILITATION 12,903
7 PROVIDER 12,962
8 PROCEDURE_OPD 12,805
9 PROCEDURE_IPD 16,042
10 PRENATAL 11,947
11 POSTNATAL 11,398
12 PERSON 11,204
13 NUTRITION 13,038
14 NEWBORNCARE 11,753
15 NEWBORN 12,661
16 NCDSCREEN 20,143
17 LABOR 11,503
18 LABFU 18,277
19 ICF 11,318
20 HOME 19,884
21 FUNCTIONAL 13,123
22 FP 12,092
23 EPI 11,789
24 DRUG_OPD 12,652
25 DRUG_IPD 15,331
26 DRUGALLERGY 11,820
27 DISABILITY 12,405
28 DIAGNOSIS_OPD 11,578
29 DIAGNOSIS_IPD 14,865
30 DENTAL 12,629
31 DEATH 11,663
32 COMMUNITY_SERVICE 12,467
33 COMMUNITY_ACTIVITY 13,317
34 CHRONICFU 19,041
35 CHRONIC 12,184
36 CHARGE_OPD 19,030
37 CHARGE_IPD 15,688
38 CARD 11,969
39 APPOINTMENT 11,523
40 ANC 12,896
41 ADMISSION 15,568
42 ADDRESS 11,355
43 ACCIDENT 12,478

Powered by