ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 10,674
2 ADDRESS 9,102
3 ADMISSION 13,755
4 ANC 10,624
5 APPOINTMENT 9,750
6 CARD 9,892
7 CHARGE_IPD 13,393
8 CHARGE_OPD 17,132
9 CHRONIC 10,090
10 CHRONICFU 16,619
11 COMMUNITY_ACTIVITY 11,120
12 COMMUNITY_SERVICE 10,331
13 DEATH 9,866
14 DENTAL 10,605
15 DIAGNOSIS_IPD 12,868
16 DIAGNOSIS_OPD 9,499
17 DISABILITY 10,316
18 DRUGALLERGY 9,962
19 DRUG_IPD 13,390
20 DRUG_OPD 10,348
21 EPI 9,707
22 FP 9,956
23 FUNCTIONAL 10,949
24 HOME 17,443
25 ICF 9,241
26 LABFU 16,201
27 LABOR 9,375
28 NCDSCREEN 17,875
29 NEWBORN 10,114
30 NEWBORNCARE 9,748
31 NUTRITION 10,655
32 PERSON 9,323
33 POSTNATAL 9,308
34 PRENATAL 9,712
35 PROCEDURE_IPD 13,624
36 PROCEDURE_OPD 10,422
37 PROVIDER 10,920
38 REHABILITATION 11,061
39 SERVICE 11,660
40 SPECIALPP 11,076
41 SURVEILLANCE 10,273
42 VILLAGE 10,634
43 WOMEN 9,053

Powered by