ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 13,243
2 ADDRESS 12,365
3 ADMISSION 16,373
4 ANC 13,597
5 APPOINTMENT 12,096
6 CARD 12,648
7 CHARGE_IPD 16,577
8 CHARGE_OPD 19,648
9 CHRONIC 13,088
10 CHRONICFU 19,880
11 COMMUNITY_ACTIVITY 14,165
12 COMMUNITY_SERVICE 13,245
13 DEATH 12,325
14 DENTAL 13,429
15 DIAGNOSIS_IPD 15,731
16 DIAGNOSIS_OPD 12,256
17 DISABILITY 13,069
18 DRUGALLERGY 12,751
19 DRUG_IPD 16,005
20 DRUG_OPD 13,303
21 EPI 12,339
22 FP 12,613
23 FUNCTIONAL 13,828
24 HOME 20,724
25 ICF 12,017
26 LABFU 19,051
27 LABOR 12,518
28 NCDSCREEN 20,977
29 NEWBORN 13,417
30 NEWBORNCARE 12,518
31 NUTRITION 13,915
32 PERSON 11,845
33 POSTNATAL 12,312
34 PRENATAL 12,920
35 PROCEDURE_IPD 17,151
36 PROCEDURE_OPD 13,548
37 PROVIDER 13,481
38 REHABILITATION 13,609
39 SERVICE 15,287
40 SPECIALPP 13,548
41 SURVEILLANCE 13,301
42 VILLAGE 12,757
43 WOMEN 11,714

Powered by