ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 7,636
2 ADDRESS 6,310
3 ADMISSION 7,846
4 ANC 7,362
5 APPOINTMENT 7,152
6 CARD 7,077
7 CHARGE_IPD 7,131
8 CHARGE_OPD 7,855
9 CHRONIC 7,071
10 CHRONICFU 8,015
11 COMMUNITY_ACTIVITY 7,774
12 COMMUNITY_SERVICE 6,815
13 DEATH 7,041
14 DENTAL 7,391
15 DIAGNOSIS_IPD 7,586
16 DIAGNOSIS_OPD 7,149
17 DISABILITY 6,991
18 DRUGALLERGY 7,128
19 DRUG_IPD 7,605
20 DRUG_OPD 6,857
21 EPI 6,180
22 FP 6,397
23 FUNCTIONAL 7,277
24 HOME 8,492
25 ICF 6,362
26 LABFU 8,059
27 LABOR 6,398
28 NCDSCREEN 7,779
29 NEWBORN 6,597
30 NEWBORNCARE 6,704
31 NUTRITION 6,911
32 PERSON 6,973
33 POSTNATAL 6,587
34 PRENATAL 6,483
35 PROCEDURE_IPD 8,038
36 PROCEDURE_OPD 7,271
37 PROVIDER 7,676
38 REHABILITATION 7,296
39 SERVICE 7,734
40 SPECIALPP 7,627
41 SURVEILLANCE 7,475
42 VILLAGE 7,911
43 WOMEN 6,640

Powered by