ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 11,754
2 ADDRESS 10,566
3 ADMISSION 14,867
4 ANC 12,201
5 APPOINTMENT 10,846
6 CARD 11,271
7 CHARGE_IPD 14,930
8 CHARGE_OPD 18,289
9 CHRONIC 11,457
10 CHRONICFU 18,293
11 COMMUNITY_ACTIVITY 12,547
12 COMMUNITY_SERVICE 11,631
13 DEATH 10,921
14 DENTAL 11,919
15 DIAGNOSIS_IPD 14,131
16 DIAGNOSIS_OPD 10,825
17 DISABILITY 11,616
18 DRUGALLERGY 11,119
19 DRUG_IPD 14,635
20 DRUG_OPD 11,844
21 EPI 11,032
22 FP 11,322
23 FUNCTIONAL 12,414
24 HOME 19,110
25 ICF 10,610
26 LABFU 17,476
27 LABOR 10,758
28 NCDSCREEN 19,371
29 NEWBORN 11,774
30 NEWBORNCARE 11,076
31 NUTRITION 12,196
32 PERSON 10,500
33 POSTNATAL 10,665
34 PRENATAL 11,210
35 PROCEDURE_IPD 15,153
36 PROCEDURE_OPD 12,057
37 PROVIDER 12,137
38 REHABILITATION 12,170
39 SERVICE 13,596
40 SPECIALPP 12,070
41 SURVEILLANCE 11,649
42 VILLAGE 11,572
43 WOMEN 10,391

Powered by