ข้อมูล: โครงสร้าง 43 แฟ้ม

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ACCIDENT 9,474
2 ADDRESS 8,179
3 ADMISSION 12,820
4 ANC 8,966
5 APPOINTMENT 8,707
6 CARD 8,745
7 CHARGE_IPD 12,186
8 CHARGE_OPD 15,741
9 CHRONIC 8,736
10 CHRONICFU 15,355
11 COMMUNITY_ACTIVITY 9,932
12 COMMUNITY_SERVICE 9,002
13 DEATH 8,588
14 DENTAL 9,237
15 DIAGNOSIS_IPD 11,539
16 DIAGNOSIS_OPD 8,467
17 DISABILITY 8,843
18 DRUGALLERGY 8,878
19 DRUG_IPD 12,007
20 DRUG_OPD 8,841
21 EPI 8,368
22 FP 8,416
23 FUNCTIONAL 9,145
24 HOME 15,817
25 ICF 7,885
26 LABFU 14,728
27 LABOR 8,040
28 NCDSCREEN 16,234
29 NEWBORN 8,703
30 NEWBORNCARE 8,464
31 NUTRITION 8,737
32 PERSON 8,388
33 POSTNATAL 8,196
34 PRENATAL 8,057
35 PROCEDURE_IPD 12,200
36 PROCEDURE_OPD 9,031
37 PROVIDER 9,751
38 REHABILITATION 9,573
39 SERVICE 9,976
40 SPECIALPP 9,649
41 SURVEILLANCE 9,000
42 VILLAGE 9,583
43 WOMEN 7,973

Powered by