ข้อมูล: ต่างด้าว

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก 3,070
2 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 11,790
3 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 5,165
4 จำนวนผู้ป่วยต่างชาติป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง 22,106
5 ต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ 16,681
6 ต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว 15,384
7 ต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 15,090
8 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) 32,011
9 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพ 26,706
10 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 19,821

Powered by