ข้อมูล: ต่างด้าว

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 ประเภทของประชากรต่างชาติที่มารับบริการผู้ป่วยนอก 19,820
2 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) จำแนกรายอาชีพ 26,706
3 ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) 32,011
4 ต่างด้าวมารับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค 15,090
5 ต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว 15,384
6 ต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ 16,681
7 จำนวนผู้ป่วยต่างชาติป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง 22,106
8 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยใน 5,165
9 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก แยกตามสัญชาติ 11,790
10 ค่าใช้จ่ายประชากรต่างชาติที่มารับบริการ ผู้ป่วยนอก 3,069

Powered by