ข้อมูล: อนามัยแม่และเด็ก

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 30,821
2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ 22,768
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(18,30ด) 31,346
4 รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการวางแผนครอบครัว ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 24,477
5 รายงานแรงงานต่างด้าวมารับบริการฝากครรภ์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 25,697
6 รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ / ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก / ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ / ได้รับการตรวจฟัน 7,102
7 รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการประเมินสุขภาพจิต 7,217
8 รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 7,006
9 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ 12,817

Powered by