ข้อมูล: การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ (NCD)

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง 19,370
2 อัตราผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองต่อประชากร 24,563
3 อัตราป่วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร 22,910
4 อัตราป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร 23,911
5 อัตราป่วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร 36,547
6 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวาน 17,625
7 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 19,515
8 อัตราป่วยรายใหม่ของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 19,022
9 อัตราป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) ย้อนหลัง 5 ปี 27,095
10 อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) 31,992
11 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร 24,650
12 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน CKD ในผู้ป่วย DM, HT 34,394
13 อัตราการป่วยตายด้วยโรคเบาหวาน 22,475
14 อัตราการป่วยตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 22,687
15 อัตราการป่วยตายด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 24,041
16 อัตราการป่วยตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง 23,226
17 อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน 24,656
18 อัตราการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 31,748
19 อัตราการป่วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 34,913
20 รายงานเบาหวาน ได้รับตรวจจอประสาทตา 18,541
21 จำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพอง 17,375
22 จำนวนผู้ป่วยตายโรคหัวใจและหลอดเลือด (Coronary heart disease) 31,974
23 การคัดกรองเบาหวาน ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 24,075
24 การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย อายุ 35 ปีขึ้นไป 28,434

Powered by