ข้อมูล: 2562

ข้อมูล

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
#ชื่อรายงานผู้สร้างรายงาน
1 สถานะการส่งข้อมูล DM/HT 6,732
2 DMHT 16 อัตราผู้ป่วย DR ตามเกณฑ์ได้รับการรักษาโดย Laser 410
3 DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3,195
4 DMHT 14 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยเบาหวาน 3,298
5 DMHT 13 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า BP ต่ำกว่า 140/90 mmHg 3,606
6 DMHT 12 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการตัดเท้า /นิ้วเท้า 3,205
7 DMHT 11 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7% 3,129
8 DMHT 10 อัตราผู้ป่วย Microalbuminuria ได้รับยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB 3,053
9 DMHT 09 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี 3,054
10 DMHT 08 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,857
11 DMHT 07 อัตราการตรวจ Microalbuminuria อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 3,362
12 DMHT 04 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 3,270
13 DMHT 03 จำนวนผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สิทธิ UC ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 733

Powered by