งานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2558

เขตสุขภาพที่ 6 ยินดีต้อนรับ.

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จำนวนเด็กที่มีอายุครบ 9, 18, 30, 42 เดือน เขตสุขภาพที่ 6

เด็กอายุครบ 9 เดือน เด็กอายุครบ 18 เดือน เด็กอายุครบ 30 เดือน เด็กอายุครบ 42 เดือน
#จังหวัดธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์
1สมุทรปราการ25710612442456564682660619691639714
2ชลบุรี275168794965135296556206108341075946
3ระยอง233213187352330315450458478529588534
4จันทบุรี227242199247295303278337305315406371
5ตราด125136126145131161151124148180162161
6ฉะเชิงเทรา326299274406383409424456443503501504
7ปราจีนบุรี000000219222120341333355
8สระแก้ว000000500356378338
  14431164877208821082281286428772723374940823923
Chart แสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ตารางแสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)

เด็กอายุ 9 เดือน เด็กอายุ 18 เดือน เด็กอายุ 30 เดือน เด็กอายุ 42 เดือน
#จังหวัดทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)
1จันทบุรี16523787447.65765397.1917680858448.55829796.6619175993251.80958996.5519883822941.39789795.97
2ฉะเชิงเทรา23431599325.58583197.3025166861234.22831296.5228149897431.88865696.4629491787126.69758996.42
3ชลบุรี41038945223.03939899.43483791032921.351024499.18589061125819.111120199.4962062964615.54956899.19
4ตราด7702210727.36206197.827934276034.79266296.458606289333.62277595.928901231125.96224297.01
5ปราจีนบุรี11917273922.98271198.9815908334121.00331799.2821351270612.67268199.082460223129.40227898.53
6ระยอง23285881237.84871498.8926026968937.23950798.12288591128839.111107398.1028999925731.92911298.43
7สมุทรปราการ31391721322.98691995.9235157755621.49725796.0440634855321.05817595.5846370832117.94797695.85
8สระแก้ว10167328132.27326999.6314217401128.21398499.3320171340516.88338699.442330022999.87229099.61
  1654544747146556190467548825358022585159009575362436085024648952

รายงานอื่นๆ


รายงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รายไตรมาส รายงานเด็ก 0-5 ปี ที่มีภาวะเสี่ยง