งานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2558

เขตสุขภาพที่ 6 ยินดีต้อนรับ.

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จำนวนเด็กที่มีอายุครบ 9, 18, 30, 42 เดือน เขตสุขภาพที่ 6

เด็กอายุครบ 9 เดือน เด็กอายุครบ 18 เดือน เด็กอายุครบ 30 เดือน เด็กอายุครบ 42 เดือน
#จังหวัดสิงหาคมกันยายนตุลาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคม
1สมุทรปราการ000365257106440501494538582604
2ชลบุรี100322275168444549557735756779
3ระยอง100217233213279315381420436484
4จันทบุรี220226227242236280274249322271
5ตราด122118115124121129116133141123118120
6ฉะเชิงเทรา327326307308391378340430386542444445
7ปราจีนบุรี000000000270307263
8สระแก้ว000000000218238170
  453446422156215041236185522082233309532033136
Chart แสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ตารางแสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)

เด็กอายุ 9 เดือน เด็กอายุ 18 เดือน เด็กอายุ 30 เดือน เด็กอายุ 42 เดือน
#จังหวัดทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)
1จันทบุรี17643787444.63765397.1920010858442.90829796.6621546993246.10958996.5522748822936.17789795.97
2ฉะเชิงเทรา27754759827.38728095.81294151079636.701031295.52321361121234.891069995.4233728971428.80925095.22
3ชลบุรี41287945222.89939899.43521271032919.821024499.18635921125817.701120199.4969812964613.82956899.19
4ตราด8423218125.89213297.758754286132.68276096.479460298231.52286095.9110062239323.78232196.99
5ปราจีนบุรี11917273922.98271198.9815908334121.00331799.2821720270612.46268199.082727423128.48227898.53
6ระยอง24215881236.39871498.8928366968934.16950798.12319681128835.311107398.1033221925727.86911298.43
7สมุทรปราการ31509721322.89691995.9238951755619.40725796.0445061855318.98817595.5851640832116.11797695.85
8สระแก้ว10167328132.27326999.6314217401128.21398499.3320172340516.88338699.442589822998.88229099.61
  1729154915048076207748571675567824565561336596642743835217150692

รายงานอื่นๆ


รายงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รายไตรมาส รายงานเด็ก 0-5 ปี ที่มีภาวะเสี่ยง