งานพัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2558

เขตสุขภาพที่ 6 ยินดีต้อนรับ.

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

จำนวนเด็กที่มีอายุครบ 9, 18, 30, 42 เดือน เขตสุขภาพที่ 6

เด็กอายุครบ 9 เดือน เด็กอายุครบ 18 เดือน เด็กอายุครบ 30 เดือน เด็กอายุครบ 42 เดือน
#จังหวัดตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
1สมุทรปราการ386365257494481442604651682692721691
2ชลบุรี4163222755575324967798346559381003834
3ระยอง260217233381367352484409450552548529
4จันทบุรี256223221274253247275281280287348316
5ตราด118127112146119142125134137139146173
6ฉะเชิงเทรา304268326356383406399463424422439503
7ปราจีนบุรี000000263260219338382341
8สระแก้ว000000170785353343356
  174015221424220821352085309931102852372139303743
Chart แสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ตารางแสดงพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี เขตสุขภาพที่ 6 (ตลอดปีงบประมาณ 2558)

เด็กอายุ 9 เดือน เด็กอายุ 18 เดือน เด็กอายุ 30 เดือน เด็กอายุ 42 เดือน
#จังหวัดทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)ทั้งหมด(A)คัดกรอง(B)ครอบคลุม(C)สมวัย(D)ร้อยละ(E)
1จันทบุรี16157771747.76750197.2017274839948.62811896.6518693975952.21942396.5619259811042.11778495.98
2ฉะเชิงเทรา22837599326.24583197.3024377861235.33831296.5227262897432.92865696.4628549787127.57758996.42
3ชลบุรี40441945223.37939899.43473511032921.811024499.18574171125819.611120199.4960225964616.02956899.19
4ตราด7145203428.47198997.797430265235.69255996.498158281634.52270195.928531221225.93214596.97
5ปราจีนบุรี11917273922.98271198.9815908334121.00331799.2820872270612.96268199.082387923129.68227898.53
6ระยอง22835881238.59871498.8925307968938.29950798.12280001128840.311107398.1027922925733.15911298.43
7สมุทรปราการ30769721323.44691995.9234234755622.07725796.0439301855321.76817595.5844958832118.51797695.85
8สระแก้ว10167328132.27326999.6314217401128.21398499.3320088340516.95338699.4422601229910.17229099.61
  1622684724146332186098545895329821979158759572962359245002848742

รายงานอื่นๆ


รายงานพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี รายไตรมาส รายงานเด็ก 0-5 ปี ที่มีภาวะเสี่ยง